Fontys kick-off ‘artificial intelligence’

Artificial Intelligence (AI) is een belangrijk onderdeel van onze maatschappij en binnen het onderwijs. Zeker bij de opleiding ICT van Fontys staat het onderwerp hoog op de agenda. Veel verschillende docenten en medewerkers zijn met AI bezig, wat resulteert in een versnippering binnen de organisatie. Hoe krijgt Fontys alle AI-neuzen dezelfde kant op?

Eén verhaal 

Vanuit diverse disciplines wordt momenteel gewerkt met Artificial Intelligence. Fontys wil deze initiatieven wat dichter bij elkaar brengen. Daar bovenop geeft het bestuur van Fontys aan dat er niet echt één overkoepelend verhaal ligt op het vlak van AI. Voldoende aanleiding voor een bijeenkomst dus. 

Kick-off

Hoe kan Fontys een community creëren en AI breder gaan dragen over de hele opleiding? De afdeling ICT nam het initiatief voor een online event om iedereen die met AI bezig is binnen de opleiding samen te brengen. Deze eerste meeting dient als Kick-off. Deelnemers zijn Fontys medewerkers uit diverse instituten/opleidingen. 

Centraal staan de vragen:

• Hoe benader je AI binnen jouw gebied? 
• Waar zijn we allemaal al mee bezig, wat loopt er al? 
• Wat kunnen we leren van elkaar? 
• Hoe kunnen we het meer samenbrengen? 

Live visualiseren

Babbels in Beeld sloot aan bij het online event en vertaalde de inhoud ter plekke in enkele visuals. Het resultaat is een reeks informatieve visuals over alles waar Fontys op het gebied van AI mee bezig is én waar kansen liggen voor de toekomst. De illustratie biedt een creatief vertrekpunt voor de onderwijsinstelling om een centrale visie te formuleren én slimme combinaties te maken tussen de betrokken. Op naar de toekomst waar AI een heldere plek krijgt binnen de gehele opleiding!

Interesse?

Neem contact op met een van onze adviseurs


E-mail Tel: 073 7820 314