Fusie in beeld gebracht

Twee scholen die gaan fuseren en samen komen in Daltonschool De Evenaar. Een flink traject, opgepakt door Do United en Impact. Hun gezamenlijke taak is het deze fusie goed op de kaart te zetten, alle betrokkenen met elkaar te verbinden en een basis voor een goede samenwerking te creëren.

In eerdere sessies hebben zij met deze club mensen de kernbelofte in kaart gebracht, door middel van een zogeheten Vison Eye.

Het doel van deze vervolgsessie is het delen van de resultaten met de medewerkers en ze te vragen deze verder vorm te geven. Babbels in Beeld was erbij om deze Vision Eye te verbeelden in de vorm van een sprekende visual, in samenwerking met alle medewerkers. Dit moet er mede voor zorgen dat de kernbelofte helder is uit te leggen aan docenten, leerlingen en ouders.

Onze illustrator Eva was aanwezig voor de visuele verslaglegging van deze dag, tekstschrijver Jeroen Vissers was erbij om tekstuele zaken op te vangen voor het nog te schrijven merkverhaal.

Het grootste gedeelte van de dag stond in het teken van het ‘merken spel’, wat gespeeld werd om te achterhalen wat de kernwaarden zijn van Daltonschool de Evenaar en in hoeverre men daarmee bekend is. De deelnemers waren actief betrokken en kwamen met waardevolle bijdragen, zoals ontroerende tekeningen, liedjes en korte optredens.

Deze input werd meegenomen in de visual, die onder luid geklap werd ontvangen. Daltonschool de Evenaar in beeld. Missie geslaagd!

Interesse?

Neem contact op met een van onze adviseurs


E-mail Tel: 073 7820 314