Live visualiseren Leger Des Heils

Het team Facilitaire Dienst Noordwest van het Leger des Heils organiseerde afgelopen juli een teamoverleg. Het team bestaat uit 20 personen en groeit de laatste tijd ontzettend snel. De teammanager wilde tijdens dit overleg de koppen bij elkaar steken en de neuzen dezelfde kant op krijgen. Waar staan we voor als team? Wat kunnen we samen bereiken? Hoe kunnen we beter samenwerken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we elkaar beter kunnen inzetten? Wat zijn onze doelen voor het komend jaar?

Facilitair teamoverleg

Aan Babbels in Beeld werd gevraagd aanwezig te zijn bij dit teamoverleg om de kern van deze meeting om te zetten in een aansprekende visual. De bijeenkomst startte met een gezamenlijk overleg over de doelen van 2022 en waar ze nu, halverwege het jaar, staan als team. Vervolgens ging de groep uiteen in kleine groepjes met de opdracht het team Facilitaire Dienst uit te tekenen als een huis: wie willen we zijn als team en wat willen we uitstralen?

Visualisatie facilitaire dienst

Onze live tekenaar en illustrator Vincent was erbij en begeleidde de groepjes bij het tekenen van het team verbeeld als huis. Na deze groepsopdracht koppelde ieder groepje hun eerste opzet van de tekening plenair terug. Deze terugkoppelingen waren voor Vincent input om een visualisatie te maken van het huis waar dit team gezamenlijk voor staat.

Zo ontstond een gezamenlijk beeld van het team, waarbij alle teamleden zijn betrokken. De visual werd enthousiast ontvangen en krijgt een plek op alle kantoren van het Leger des Heils.

Teammanager: “Het was een ontzettend waardevolle toevoeging aan ons overleg. Het beeld spreekt alle teamleden aan en we hebben hierdoor gezamenlijk nóg scherper voor ogen wie we zijn en wat we willen uitstralen.”

Interesse?

Neem contact op met een van onze adviseurs


E-mail Tel: 073 7820 314