Veiligheidsregio Drenthe

In 2014 is Veiligheidsregio Drenthe opgestart; een netwerkorganisatie die de gemeentelijke taken op het gebied van brandweer en crisisbeheersing ondersteunt. In dat jaar zijn ook de kernwaarden vastgelegd. Nu, 4 jaar later, worden die kernwaarden opnieuw onder de loep genomen. Sluiten ze nog steeds aan op de huidige situatie? Wat is er in de afgelopen jaren gebeurd? Wat ging goed, wat kan beter?

In deze sessie staat het herijken van de waarden van Veiligheidsregio Drenthe centraal. De bijeenkomst werd visueel vastgelegd om het proces te verduidelijken en de waarden in beeld te krijgen.

Onze illustrator Steven was erbij en maakte ter plekke deze visuals!

Interesse?

Neem contact op met een van onze adviseurs


E-mail Tel: 073 7820 314