Visualisatie Cadans Primair

Hoe kunnen we ons beleidsplan, waar we met een team van professionals veel zorg en aandacht aan hebben besteed, laten leven binnen de gehele organisatie? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle medewerkers zich er onderdeel van voelen? Met deze vraag kwam Cadans Primair bij ons terecht. Als overkoepelende organisatie voor 12 basisscholen geeft Cadans Primair richting aan het onderwijs van morgen. Een flinke verantwoordelijkheid voor het bestuur, dat deze uitdaging met bevlogenheid is aangegaan. Complexe materie – denk aan visie, missie en kernwaarden – zijn samen met Babbels in Beeld omgezet in beeld. Van animatie tot folder. Een traject waar we trots op zijn!

Animatie

Hoe zien we de toekomst, waar staan we voor, wat zijn onze pijlers en wat is onze visie? Wat zijn de kernpunten van ons beleid? Deze vragen monden te vaak uit in complexe beleidsdocumenten die geen recht doen aan de passie waarmee een bestuur de toekomst van de organisatie vormgeeft. Ook Cadans Primair had dit in de smiezen. Zij vroegen Babbels in Beeld om mee te denken. Hoe brengen we ons beleidsplan tot leven?

Bij de aanvang van dit samenwerkingstraject is intensief gesproken met het bestuur van Cadans Primair. Op basis van deze gesprekken, en het beleidsdocument dat zij met veel zorg hebben geschreven, zijn alle hoofdpunten gefilterd. Het was een mooi proces waarin echt is samengewerkt met de opdrachtgever. Filteren, toetsen, finetunen. Alles werd teruggebracht tot een overzichtsvisual waarin de kern van het beleidsdocument is gevangen. Daarnaast is een tekst ontworpen die dit verhaal ondersteunt. Vanuit dit punt hebben we het verhaal letterlijk in beweging gebracht. Het resultaat: een gave animatie waarin alles samenkwam om de hoofdlijnen van het beleid krachtig over te brengen. Babbels in Beeld heeft dit gehele traject begeleid en uitgevoerd, van visualisatie tot animatie en voice-over. 

Folder en visueel verslag

Voor een studiedag van Cadans Primair, waar deze animatie voor het eerst getoond werd aan alle medewerkers, werd ons ook gevraagd een flyer te ontwerpen. De stijl van de animatie is hierin als basis gebruikt. Zo komt het verhaal nog meer tot leven en draagt een eenvoudige flyer bij aan een groter geheel. Tot slot was onze visueel notuliste Eva tijdens deze studiedag aanwezig om het evenement te vangen in een visueel verslag. 

Een geslaagde samenwerking

Tijdens deze samenwerking is een gezamenlijke beeldtaal ontstaan van Cadans Primair. Een beeldtaal waarin het verhaal van Cadans Primair tot uiting komt en die continu kan worden doorontwikkeld en hergebruikt voor middelen in de toekomst. Over de animatie en de samenwerking met Babbels hierin zei de klant o.a.:

“We hebben de samenwerking met jullie enorm gewaardeerd. We hebben het jullie soms best complex gemaakt. Wat een prachtig eindresultaat is het geworden. De animatie verrast, ontroert, maakt trots, zet aan tot denken over dat wat we willen. We zijn er heel blij mee!”

En ook: “Hoe ons krachtig plan in een fris beeld werd samen gesmeed. Klasse! Het is een prachtig resultaat waar heel Cadans Primair trots op kan zijn.”

Dank voor een geweldige samenwerking! 

Interesse?

Neem contact op met een van onze adviseurs


E-mail Tel: 073 7820 314