Visualiseren van ondernemend onderwijs

Om studenten een uitdagende leeromgeving aan te bieden, zoekt het Albeda College uit Rotterdam de samenwerking op met het bedrijfsleven. Samen met Facilicom uit Schiedam en het facilitair bedrijf van het college zelf, organiseert de directeur van het Albeda College een “Benen op tafel” gesprek.

Drie partijen gaan in gesprek over hun samenwerking. Is die er wel, hoe kan het beter, hoe zien verschillende partijen dat, is er weerstand, zijn er gezamenlijke ideeën, hoe liggen de verhoudingen, willen mensen er iets van maken. Kortom: willen ze samenwerken en zo ja, hoe dan?

Babbels in Beeld werd gevraagd de antwoorden en uitkomst van deze gesprekken ter plekke visueel vast te leggen. Het Albeda College wilde een visueel document, die ze vervolgens konden gebruiken voor interne presentaties. De illustraties hadden als doel de gesprekken in heldere beeldtaal uit te leggen, zodat ze een blijvende waarde hadden bij het herinneren van het hoofddoel van deze bijeenkomst: samenwerken ja of nee en zo ja op welke manier?

Reactie opdrachtgever:
Zo verfrissend om er een visueel denker en tekenaar bij te hebben! Niet alleen zijn de illustraties goed en bruikbaar, het zorgde tijdens de sessie tevens voor een kritische en speelse kijk, die ook weer discussie teweeg bracht. Dank!

Interesse?

Neem contact op met een van onze adviseurs


E-mail Tel: 073 7820 314