Zorg van de zaak

Zorg van de Zaak werkt, samen met ruim 4000 professionals op het gebied van zorg, aan een gezonder, vitaler en gelukkiger Nederland. Een van de velen vraagstukken waar zij zich hard voor maken is het verbeteren van de werkdruk in de zorgsector. Hiervoor zijn diverse projecten opgestart, zoals de pilot Medisch Manager. Babbels in Beeld haakte aan om hun verhaal aan te scherpen, hun pitch te verfijnen en alles samen te vatten in een krachtig visueel document.

Sense of urgency

Waarom is dit nu relevant? De werkdruk in de zorg is de afgelopen jaren significant gestegen, wat kan leiden tot werkstress en negatieve gevolgen voor je gezondheid. Zorg van de Zaak wil o.a. de arbeidsongeschiktheid terugdringen, krapte in tijd verbeteren en nieuwe bedrijfsartsen opleiden. Hiermee gaan ze niet alleen de problemen oplossen, maar ook voorkomen. Het resultaat? Sneller opsporen én oplossen van mensen die vastlopen.

Team van de toekomst

Zorg van de zaak heeft expertise op het gebied van bedrijfszorg, medische zorg, kraamzorg, leefstijl- en verslavingszorg. De pilot Medisch Manager is erop gericht om van een solistische bedrijfsarts een medisch team te maken. Hoe ze dit doen? Door consequent samen te werken!

Babbels in Beeld ging het gesprek aan met de projectleiders van deze pilot. Snappen we het niet? Dan wordt er niet getekend. We stellen vragen totdat het voor ons helemaal helder is. We faciliteren het gesprek door dit ter plekke live te visualiseren, waardoor eventuele ruis verdwijnt en de kern naar boven komt. Door het proces te visualiseren creëer je een gezamenlijke beeldtaal die gaat leven binnen de organisatie. Uiteindelijk ontstond een visuele praatplaat, waarin de kern van de pilot wordt gevangen.

We zijn dankbaar dat we bij hebben kunnen dragen aan dit belangrijke initiatief. Dank voor de mooie samenwerking!

Interesse?

Neem contact op met een van onze adviseurs


E-mail Tel: 073 7820 314