Meeting design

Meeting design is vrij vertaald het ontwerpen van bijeenkomsten en evenementen. Daarbij wordt vooraf goed nagedacht over waarom, waar en in welke vorm de ‘meeting’ wordt georganiseerd. Wat is het doel? Hoe maak ik de meeste impact? Door de inzet van meeting design sluit de bijeenkomst beter aan bij de deelnemers, de doelstelling en het onderliggende proces.

Een 'meeting' is een breed begrip

Meeting design werkt voor diverse bijeenkomsten: van vergaderingen en trainingen tot heidagen en events. Een vergadering is vaak routine, waardoor de kans aanwezig is dat deelnemers vervallen in het bespreken van standaard agendapunten. Bij grotere evenementen zoals seminars en beurzen worden vaak bestaande formats uit de kast getrokken: gast sprekers in een zaal, round tables sessions  en een borrel. Door weer terug te gaan naar de tekentafel en na te denken over wat het doel is van de bijeenkomst en de behoefte van de deelnemers, zorg je voor een meeting met meer impact.

Plan de impact

Meeting design is een vak apart, maar er zijn een aantal vragen die je jezelf nu al kunt stellen om doelgerichter en creatiever over jouw bijeenkomst na te denken.

1. Van welk proces is de meeting een onderdeel?
Een meeting is vrijwel altijd onderdeel van een proces. Er ligt altijd een proces/rode draad aan ten grondslag en een doel dat je samen wil bereiken. Deze rode draad helpt mee om de meeting vorm te geven. Hoe zorg je ervoor dat bijeenkomsten op elkaar aansluiten en in lijn blijven met het onderliggende proces?

2. Wat is een impactvolle locatie voor mijn meeting?
Creativiteit wordt niet bevorderd door routine en een afwisselende locatie kan inspirerend werken, zeker als de meeting een brainstorm betreft. Regel dus eens een andere ruimte. Ga met elkaar het bos in. Voer het gesprek in een bushokje. Plan van te voren de sfeer en de onderwerpen. Een goede locatie levert ook mooie beelden op die deelbaar zijn na de bijeenkomst.

3. Wat is de behoefte van de deelnemers en hoe houd ik hen geprikkeld, betrokken en geïnspireerd?
De inhoud is belangrijk, maar vergeet vooral de deelnemers niet. Wie zijn zij, wat brengt ze bij deze bijeenkomst, wat komen ze halen en brengen? Hoe komen zij tot hun recht? Hoe zorg je ervoor dat je daarop inspeelt, dat de deelnemers met hun verschillende invalshoeken en doelen geprikkeld worden en geïnspireerd de bijeenkomst verlaten?

4. Hoe zorg ik dat wat er besproken is blijft hangen en in de praktijk wordt gebracht?
Als mensen over een proces praten wordt de ruimte tussen de meetings vaak vergeten. Die ruimte maakt juist deel uit van het proces en is van cruciaal belang. Hoe vul je die ruimtes op? Wat ga je delen om mensen te betrekken na afloop van de meeting? Hoe zorg je ervoor dat het top of mind blijft en dat deelnemers er ook de volgende keer weer bij zijn?

Procescommunicatie en notulen

Een veelvoorkomende oplossing hiervoor is een notulen die na de meeting wordt gedeeld. Maar er zijn natuurlijk veel meer manieren om ‘over het proces te communiceren’. Dit wordt ook wel procescommunicatie genoemd.

Procescommunicatie is een effectieve manier om deelnemers (en andere stakeholders) te betrekken bij (de doelstelling van) de meeting. Het is belangrijk om te plannen welke zaken je gaat verzamelen tijdens de bijeenkomst die als input kunnen dienen voor de communicatie achteraf. Een notulen is een traditioneel voorbeeld, maar er is natuurlijk veel meer mogelijk. Denk aan een video, een gezamenlijk muziekstuk of kunstwerk, of een visual zoals we die bij Babbels in Beeld maken. In een schriftelijke notulen verdwijnen vaak de belangrijkste zaken in de tekst. De emotie, clustering van ideeën, en het enthousiasme gaan vaak verloren. Beelden vangen de kern, blijven beter hangen en spreken tot de verbeelding.

Praktische case: logistiek platform

Voor het Logistiek Platform in Den Bosch is een serie van bijeenkomsten georganiseerd met als doel de leden van het platform meer met elkaar te laten samenwerken. Wat is dan stap 1? Elkaar beter leren kennen en vertrouwen creëren. Wie ben je? Wat doe je? Waar ben je goed in? Wat kan je minder goed? Wat mis je en wat heb je nodig? Als je elkaar kent en elkaar vertrouwt kan een gunfactor ontstaan, de basis voor een betere samenwerking.

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn alle leden letterlijk een logistiek platform gaan bouwen met dozen die diensten en kwaliteiten representeerden. Wat heb jij al organisatie in huis? Hoe ziet jouw stapel eruit? En als we dit bij elkaar zetten, wat missen we dan nog? Of waar hebben we juist te veel van? Er is nagedacht over het design van de meeting: hoe zorgen we ervoor dat er over de bijeenkomst wordt gesproken? Hoe creëren we aansprekende beelden, zoals foto’s, filmpjes en video’s die men graag wil delen. Hoe maken we de deelnemers trots op hun lidmaatschap? De meeting werd georganiseerd in een oude logistieke loods, passend bij het werkveld van alle deelnemers. Zowel directeuren als medewerkers op de werkvloer werden uitgenodigd, iedereen kreeg een overall aan en een helm op, iedereen is gelijk.  Samen bracht de groep letterlijk het logistieke platform in beeld.

Ook input voor de communicatie achteraf was gepland. Er was een tekstuele verslaggever aanwezig om de bijeenkomst te notuleren. Zij haalde opvallende quotes op en hield korte interviews met de deelnemers. Een visueel notulist legde de kern vast in een digitale visual en een videograaf zorgde voor sfeervolle beelden. Deze content werd achteraf volop gebruikt om de deelnemers betrokken te houden, de gesprekken onderling los te maken en andere leden van het platform te betrekken bij het proces. De kans dat deze content wordt gedeeld en ook op andere relevante plekken terecht komt is groter als het visueel wordt gepresenteerd, waardoor meteen duidelijk is waar het over gaat.

Wil je meer weten over meeting design? Come and meet us! Neem gerust contact op voor een afspraak.

Interesse?

Neem contact op met een van onze adviseurs


E-mail Tel: 073 7820 314