Procescommunicatie

Procescommunicatie is communicatie betreffende een proces (inkoppertje natuurlijk). Dat  is een erg brede definitie, die we graag wat verduidelijken. Procescommunicatie kan namelijk een krachtig instrument zijn, bijvoorbeeld tijdens een veranderingstraject. We zien het ook steeds meer toegepast worden in de crisiscommunicatie, maar zeker op organisatorisch vlak valt nog veel te winnen.

Procescommunicatie is dus precies wat het woord zegt: communicatie betreffende het proces. Dit kan betrekking hebben op de communicatie tussen de deelnemers van het proces. Daarbij kun je denken aan rekening houden met persoonlijkheidstypes en de samenstelling van een team. Echter gebruiken wij de term liever als het gaat om communicatie over een proces.  Bijvoorbeeld het informeren van betrokkenen over de vordering van een project.

Waarom communiceren over een proces? 

Binnen een organisatie zien we steeds meer multidisciplinaire teams ontstaan, die los van hun afdeling een project realiseren. Bedrijven en overheden laten hun hiërarchie en logge structuur los en kiezen voor een flexibelere structuur, waarin verantwoordelijkheden niet alleen in de top liggen. Bij grotere organisaties zijn vaak meerdere van deze projectteams actief die bezig zijn met langdurige ontwikkelingstrajecten. Hoe houdt je het overzicht op deze massa van teams en afdelingen en hoe zorg je ervoor dat deze ‘processen’ ook echt impact hebben? Procescommunicatie is daar een zeer geschikte methode voor.

De verantwoordelijkheid om te communiceren ligt niet meer alleen bij de afdeling communicatie. De multidisciplinaire projectteams zullen zelf moeten overbrengen naar de organisatie waar ze mee bezig zijn en wat hun bestaansrecht is. Ze moeten gaan communiceren over hun proces om mensen betrokken te krijgen en impact te hebben.

Hoe werkt procescommunicatie binnen een organisatie precies? 

Het kan zijn dat je collega’s wil informeren over de vorderingen van de ontwikkelingen van een app. Of je bent binnen je organisatie bezig met het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze. Het is dan belangrijk dat je draagvlak creëert binnen de gehele organisatie  zodat iedereen achter deze nieuwe manier van werken staan. Procescommunicatie is dan onmisbaar.

We zien vaak dat een proces bestaat uit mijlpalen; een kick-off, een paar meetings, een brainstorm of een presentatie. Logischerwijs zou er een rode draad moeten lopen door al deze mijlpalen om zo impact te creëren. Procescommunicatie begint bij het communiceren over deze mijlpalen (pieken) op een dusdanige manier dat de betrokkenen ook betrokken blijven tussen de mijlpalen in (dalen).

Dit gebeurt natuurlijk al in de vorm van een notulen. De meeting wordt vastgelegd, en er wordt over de meeting gecommuniceerd door de notulen rond te sturen. Dit gebeurt ook met presentaties. De impact hiervan is vaak minimaal; een notulen wordt zelden gelezen. Wij denken graag mee over de vormgeving van een meeting, zodat deze leidt tot interessante en inhoudelijke content. Dit noemen we: meeting design.

Meeting design

Meeting design faciliteert goede procescommunicatie. Een impactvolle meeting levert interessante en gevarieerde content op. Als je vooraf nadenkt over hoe je een meeting vorm geeft, kun je de content plannen en nadenken over hoe je dat deelbaar maakt binnen de organisatie.

In plaats van een zittende bespreking kun je bijvoorbeeld een setting creëren waarbij mensen staand brainstormen rondom een probleem dat fysiek aanwezig is in de ruimte, waarbij getekend wordt op een whiteboard. Daar is zo een foto van gemaakt die wellicht meer interesse wekt en gesprekken op gang brengt. Foto’s worden immers beter opgeslagen dan teksten. Daardoor raken mensen sneller betrokken en onthouden ze de meeting beter. ‘Hey, ik zag je foto voorbij komen!’ Dit geldt helemaal voor videocontent.

Plan de impact! Hoe moet dat? 

Als meeting design en procescommunicatie samenkomen ga je echt geplande impact hebben als projectteam. Een mooi voorbeeld van een proces waar wij de impact hebben gepland is een veranderproces binnen het Sociale Domein van een gemeente. Ter illustratie lichten we deze graag toe.

De Gemeente wil een nieuwe werkwijze introduceren voor alle instellingen binnen het sociale domein. Ze nodigt mensen uit voor een kick-off bijeenkomst. Hoe ziet dat er doorgaans uit: in een zaal houdt de wethouder een praatje over het project, er wordt e.e.a. besproken en er wordt geborreld. Hoe verras je de deelnemers zodat ze een deelbaar verhaal te vertellen hebben over de bijeenkomst?

Procescommunicatie in de praktijk

We organiseerden de bijeenkomst in een theaterzaal. We werkten samen met een regisseur en acteur, die een voorstelling gaven aan alle deelnemers over een voor hen herkenbare situatie. Het publiek kon reageren; wat gaat er goed/fout? We vroegen professionele muzikanten verhalen op te halen gedurende het event en dit muzikaal terug te geven tijdens een spetterende eindshow. Er werd een tekenloket opgezet waar mensen tussen de werkvormen en workshops door hun verhaal kwijt konden . Deze input werd direct live gevisualiseerd. De visuals die hieruit ontstonden werden doorgestuurd naar alle deelnemers en door vele betrokkenen direct gedeeld op sociale media. Binnen het gemeentehuis werden de tekeningen aan de muur gehangen voor een blijvende attentiewaarde. De organisatie stuurde iedereen een bedankkaartje voor hun deelname met elementen uit de visuals. Ook zij die er niet bij waren ontvingen een kaart met inhoudelijke afbeeldingen.

Deelnemers werden in een busje vervoerd naar verschillende belangrijke schakels in het sociale domein binnen de gemeente. Een cliënt bestuurde het busje, een muzikant was erbij om muzikaal verhalen op te halen. Een prikkelende omgeving, een gezamenlijke beeldtaal en makkelijk deelbare content: plan de impact met meeting design en procescommunicatie!

Interesse?

Neem contact op met een van onze adviseurs


E-mail Tel: 073 7820 314